เจริญมิตร189เชียงราย

http://jmmusic.siam2web.com/

 

 


                นใจแผ่นเสียง คลิก   
     

     

                 เพลงประจำจังหวัดเชียงราย

ฃร เที่ยวชม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย  ่่่้้เเเเเ


ประวัติพ่อขุนเม็งรายกษัตริย์ผู้สร้าง

               เมืองเชียงราย

พ่อขุนเม็งรายเป็นราชโอรสของพระเจ้าลาวเมงแห่งราชวงศ์ลั๊วจังกราชผู้ครองหิรัญนครเงินยางกับพระนางอั้วมิ่งจอมเมืองหรือพระนางเทพคำขยายราชธิดาของท้าวรุ่งแก่นชายเจ้าเมืองเชียงรุ้งพระองค์ประสูติเมื่อวันอาทิตย์แรม 9 ค่ำเดือนอ้ายปีกุนเอกศกจุลศักราช 601 ตรงกับพุทธศักราช 1781 เมื่อมีพระชนม์ได้ 16 พรรษาพระบิดาได้สู่ขอธิดาเจ้าเมืองเชียงเรืองมาเป็นคู่อภิเษกแล้วโปรดให้เมงรายเป็นมหาอุปราชเมื่อพระเจ้าลาวเมงสวรรคตในปีพ. ศ. 1802 เมงรายราชโอรสจึงได้ครองเมืองหิรัญนครเงินยางสืบแทนในขณะที่มีพระชนม์ 21 พรรษา

ครั้งนั้นเมืองเล็กเมืองน้อยต่างๆในแคว้นลานนาเกิดแตกความสามัคคีต่างตั้งตนเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กันทั้งๆที่เจ้าเมืองส่วนใหญ่ก็เป็นพระญาติของพระองค์คือสืบเชื้อสายมาจากลั๊วจักราชด้วยกันพ่อขุนเม็งรายจึงมีพระดำริที่จะรวบรวมเมืองใหญ่น้อยทั้งหลายเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันเพื่อความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์ซึ่งต่างก็เป็นคนไทยดังนั้นจึงมีใบบอกไปยังเมืองต่างๆที่ตั้งตัวเป็นอิสระให้มาอ่อนน้อมเมืองใดแข็งข้อก็ส่งกองทัพไปปราบตีได้เมืองมอบเป็นเมืองแรกต่อมาได้เมืองไรเมืองเชียงคำให้ถอดเจ้าผู้ตรองนครออกแล้วแต่งตั้งขุนนางอยู่รั้งเมืองแทนแต่นั้นมาหัวเมืองใหญ่น้อยทั้งหลายต่างพากันมาสวามิภักดิ์โดยสิ้นเชิง

เมื่อรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือได้แล้วก็คิดจะยกทัพไปปราบหัวเมืองฝ่ายใต้ต่อไปในปีพ. ศ. 1805 ขณะยกทัพไปถึงเมืองลาวกู่เต้าและประทับบอยู่ที่นั่นเผอิญช้างทรงของพระองค์ซึ่งทอดไว้ที่ป่าหัวดอยทางทิศตะวันออกหลุดพลัดไปพระองค์จึงเสด็จตามรอยช้างไปจนถึงดอยจอมทองริมฝั่งแม่น้ำกกทอดพระเนตรเห็นภูมิประเทศเป็นชัยภูมิที่ดีจึงได้โปรดให้สร้างพระนครขึ้นโดยก่อกำแพงโอบรอบเอาดอยจอมทองไว้ภายในขนานนามว่าเมืองเชียงรายแล้วให้ย้ายราชธานีจากเมืองหิรัญนครเงินยางมาตั้งอยู่ที่เชียงรายนับแต่นั้นมา

ในปีพ. ศ. 1819 พ่อขุนเมงรายได้ยกกองทัพไปประชิดเมืองพะเยาพ่อขุนงำเมืองผู้ครองเมืองพะเยาออกมารับเสด็จด้วยไมตรีและยกตำบลบ้านปากน้ำให้แก่พ่อขุนเมงรายแล้วปฏิญาณเป็นมิตรกันต่อมาอีกราว 4 ปีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งอาณาจักรสุโขทัยพ่อขุนงำเมืองและพ่อขุนเมงรายได้กระทำสัตย์ปฏิญาณเป็นพระสหายกันโดยทรงเอาโลหิตที่นิ้วพระหัตถ์ผสมกับน้ำสัตย์เสวยทั้งสามพระองค์สัญญาว่าจะไม่เบียดเบียนกันตลอดชีวิต
และในปีพ. ศ. 1834 พ่อขุนเม็งรายเสด็จไปสร้างเมืองใหม่ที่เชิงดอยสุเทพใช้เวลาสร้างนาน 5 ปีพ.ศ. 1839 จึงเสด็จและสถาปนานครแห่งนี้ว่าเชียงใหม่


 

(ผลิตภัณฑ์) 2009418_79242.jpg

 
 รวมเพลง สุนทรี เชียงราย
 
 

 
จรัล มโนเพชร ชุดที่ 1
 
 

(ผลิตภัณฑ์) 2009419_77031.jpg

 
 เพลงบรรเลงสะล้อซอซึง  
 

(product) 2009419_78099.jpg

 
 ดนตรีบรรเลงที่มีคุณภาพ  
 

 
 จรัล มโนเพชร ชุดที่ 2  
   

พ่อขุนเม็งรายทรงประสูติมาเพื่อเป็นผู้กอบกู้และรวบรวมชาวไทยให้ป็นกลุ่มก้อนเพื่อระงับครามทุกข์เข็ญต่างๆในแผ่นดินและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นในแคว้นลานนาเป็นอเนกประการพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์เท่าที่ประมวลได้โดยสังเขปมีดังนั้น

1. ทรงสร้างเมืองเอกในแว่นแคว้นถึง 3 เมืองได้แก่

    
เมืองเชียงรายเมื่อพ. ศ. 1805
เมืองกุมกาม (ปัจจุบันคืออำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่) เมื่อพ. ศ. 1829
เมืองเชียงใหม่เมื่อพ. ศ. 1834
นอกจากนั้นพระองค์ยังได้ทรงบูรณะเมืองหิรัญนครเงินยางและในปีพ. ศ. 1811 ได้บูรณะเมืองฝางเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมไพร่พลของพระองค์ (ซึ่งแต่เดิมเมืองฝางตกเป็นเมืองขึ้นของเมืองหิรัญนครเงินยางมาก่อน) และโปรดให้ขุนอ้ายเครือคำลกหรือขุนเครื่องราชโอรสองค์ใหญ่ไปครองเมืองฝาง

2. ทรงแผ่พระเดชาในทางการรบกล่าวคือหลังจากได้ส่งกองทัพไปปราบเมืองมอบเมืองไรและเมืองเชียงคำได้แล้วในปีพ. ศ. 1824 ตีเมืองหริภุญชัยจากพระยายีบากษัตริย์ขอมพระยายีบาหลบหนีไปอยู่กับพระเบิกที่นครเขลางค์พ. ศ. 1828 พระยายีบาและพระยาเบิกยกทัพขอมมาเพื่อตีเมืองหริภุญชัยคืนพ่อขุนเมงรายจึงทรงแต่พระโอรสคือขุนครามยกทัพออกไปต้านทานได้รบกับพระเบิกและจับพระยาเบิกสำเร็จโทษพระยายีบารู้ข่าวว่าเสียบุตรจึงทิ้งเมืองเขลางค์หนีไปพึ่งพระยาพิษณุโลกเจ้าขุนครามจึงได้เมืองเขลางค์อีกเมืองหนึ่งนับว่าดินแดนภาคเหนือทั้งหมดพ่อขุนเมงรายได้ครอบครองโดยทั่วอาณาจักรลานนาในรัชสมัยของพระองค์มีอาณาเขตกว้างไกลดังนี้

ทิศเหนือจดสิบสองปันนา
ทิศใต้จดอาณาจักรสุโขทัย
ทิศตะวันออกจดแคว้นลาว
ทิศตะวันตกจดแม่น้ำสาละวิน

พ.ศ. 1829 ยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีพระเจ้าหงสาวดีเจงพยุเจงเกรงพระบารมีจึงแต่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายขอเป็นไมตรีโดยยกพระราชธิดาพระนามว่านางปายโค (ตะละแม่ศรี) ให้เป็นบาทบริจาริกาแด่พ่อขุนเม็งราย
พ.ศ. 1832 ยกทัพไปตีเมืองพุกามพระเจ้าอังวะให้ราชบุตรนำเครื่องบรรณาการมาต้อนรับขอเป็นไมตรี

3. ทรงนำความเจริญในด้านศิลปกรรมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมมาสู่แคว้นลานนาโดยเมื่อครั้งที่ยกทัพไปตีเมืองพุกามพระองค์ได้นำช่างฝีมือต่างๆเช่นช่างฆ้องช่างทองและช่างเหล็กชาวพุกามเข้ามาฝึกสอนขาวลานนาไทยจึงเข้าใจว่าศิลปต่างๆของพุกามที่มีเหลืออยู่ในปัจจุบันน่าจะเริ่มมาแต่นั้นเมื่อจำนวนไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์มีมากขึ้นก็ทรงจัดหาทำเลที่เหมาะสมในการเกษตรและการค้าเพื่อให้มีอาชีพทั่วหน้า

4. ทรงเป็นนักปกครองที่สามารถและประกอบด้วยคุณธรรมสูงพ่อขุนเมงรายทรงเลื่อมในและศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเป็นองค์ศาสนูปถัมภกและทรงนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปกครองราษฎรของพระองค์ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีศีลธรรมอันดีมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีแก่คนทั่ไปซึ่งเป็นมรดกด้านคุณธรรมที่ตกทอดถึงลูกหลานชาวลานนาจนตราบเท่าทุกวันนี้แม้ว่าพระองค์ทรงเป็นนักรบผู้แกล้วกล้าแต่การใดที่เป็นทางนำไปสู่ความหายนะเป็นเหตุให้เสียเลือดเนื้อระหว่างคนไทยด้วยกันพระองค์จะทรงหลีกเลี่ยงดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงรับไมตรีจากเจ้าผู้ครองนครต่างๆและการกระทำสัตย์ปฏิญาณระหว่างสามกษัตริย์ดังกล่าว
พระปรีชาสามารถในด้านการปกครองอีกเรื่องหนึ่งได้แก่การวางระเบียบการปกครองหรือกฎหมายที่ทรงตามขึ้นไว้เป็นพระธรรมศาสตร์ใช้ในการปกครองแผ่นดินเรียกว่ากฎหมายมังรายศาสตร์เพื่อให้ลูกขุนใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจรณาในการพิพากษาผู้กระทำผิดสมควรแก่โทษานุโทษโดยมิให้เลือกเห็นแก่หน้าว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยหัวหมู่หรือไพร่น้อยเมื่อกระทำผิดย่อมต้องได้รับโทษเช่นเดียวกัน

พ่อขุนเม็งรายสวรรคตขณะเสด็จประพาสกลางเมืองเชียงใหม่โดยถูกอสุนีบาตตกต้องพระองค์เมื่อปีพ. ศ. 1860 รวมพระชนม์มายุได้ 80 พรรษาพระยาชัยสงครามพระราชโอรสได้ครองเมืองเชียงรายต่อมา
ด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงประกอบนานัปการด้วยพระอัจฉริยะและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่ออาณาประชาราษฎรตลอดพระชนม์ชีพจึงได้รับเทิดพระนามให้ทรงเป็นมหาราชอีกพระองค์หนึ่งที่คนทั่วไปรู้นักในพระนามพ่อขุนเม็งรายมหาราชมหาราชแห่งแคว้นลานนา ... ผู้สร้างเมืองเชียงราย

 

 

สินค้ามาใหม่ล่าสุด
เพลง คำเมือง
301
เพลง คำเมือง
  301
เพลง คำเมือง
300
เพลง คำเมือง

เพลงคำเมือง แนวโฟล์คซอง ใช้กีต้าโปร่งเล่นประสาน ภาษาพื้นบ้านฟังง่ายครับ

  300
ท่องเที่ยว ที่เชียงราย
8
ท่องเที่ยว ที่เชียงราย

นอกจากนั้นสามารถชม ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย (สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี) และ ชมทะเลหมอกบนดอยกาดผี ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร เล่ากันว่าในช่วงฤดูหนาวสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้รอบทิศ 360 องศา ลงจากดอยกาดผี จากนั้นสามารถเดินทางไปชม สวนชาของตำบลวาวี ซึ่งว่า เป็นการปลูกชาครั้งแรกในประเทศไทย เริ่มต้นที่ดอยวาวีแห่งนี้ก่อนเป็นที่แรก และยังมีต้น ชาพันปี อยู่ที่กลางป่าในเขตบ้านใหม่พัฒนา ขนาด 3 คน โอบ และชม สวนส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งก่อนเดินทางไปบ้านวาวีเพื่อ ชมวิถีชีวิตชนเผ่า ที่มีความเป็นอยู่อย่างสุขสงบอยู่รวมกันอย่างสมานฉันท์ เอื้ออาทรต่อกันทั้งหมด 13 ชนเผ่า และมีโรงเรียนสอนภาษาจีนชื่อ โรงเรียนกวางฟูวิทยาคม ตั้งอยู่ที่นี่ เด็กนักเรียนตำบลวาวี สามารถเรียนภาษาจีนได้ฟรีหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก จึงเป็นแหล่งผลิตผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาจีนอย่างดีเยี่ยมเพราะมีครูจากไต้หวันมาสอนให้โดยเด็กนักเรียนต้องพูดภาษาจีนกันทุกคนภายในโรงเรียน เมื่อเรียนถึงขั้นสูงยังมีทุนให้ไปเรียนต่อยังประเทศไต้หวันอีกด้วย....

 
ท่องเที่ยวเชียวราย
7
ท่องเที่ยวเชียวราย

จากจุดชมวิวดอยช้าง เดินทางต่อมาอีกราว 2 กิโลเมตร ก็จะถึง พุทธอุทยานดอยช้าง ซึ่งมีหลวงพ่ออำนาจ สีลคุโณ ได้มาปฏิบัติธรรมจำพรรษาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 2532 เป็นผู้ดูแลรักษาพุทธอุทยาน ดอยช้าง ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ไว้ได้อย่างสมบูรณ์มาก มีบึงน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางพุทธอุทยาน มีสีเขียวมรกตบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย มีเสียงกบเขียดร้องอยู่ตลอดเส้นทางเดินไปสู่ ลานพุทธสถานที่มีพระพุทธรูปปางต่างๆไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชา ถัดจากลานพุทธสถานก็มุ่งตรงสู่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่มีน้ำไหลเข้าไปในบ่ออยู่ตลอดเวลาไม่เคยเหือดแห้ง และน้ำก็ยังใสสะอาดเย็นฉ่ำตลอดทั้งปี น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธอุทยานดอยช้างแห่งนี้ เป็น 1 ใน 9 ของน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปกระทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาพุทธมังคลาภิเษก เนื่องในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา

 
ท่องเที่ยวดอยช้าว อ.แม่สราวย จ.เขียงราย
5
ท่องเที่ยวดอยช้าว อ.แม่สราวย จ.เขียงราย

จากเชียงราย เดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข 118 ถึงบ้านตีนดอย ก่อนถึง อ.แม่สรวย ราว 10 กิโลเมตร แยกขวาเข้าที่บ้านตีนดอยไปยังบ้านทุ่งพร้าว ระยะทาง 20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่บ้านดอยช้าง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เมื่อมาถึง จุดชมวิวดอยช้าง บริเวณโดยรอบถูกประดับด้วยดอกไม้เมืองหนาวออกดอกสีสดใสตลอดเส้นทางเข้าดอยช้างจะบานสะพรั่งไปด้วยดอกซากุระ หรือนางพญาเสือโคร่ง สีขาวอมชมพู และได้ตื่นเต้นกับ ดอกท้อ สีชมพูอ่อนและผลท้อที่กำลังเติบโต ลูกเท่าหัวแม่มือที่หาดูได้ยาก และที่นี่เป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่จะมีโอกาสได้เห็น ดอกซากุระขาวบาน ทั่วดอยด้วยเช่นกัน ในบริเวณจุดชมวิวทัศนียภาพโดยรอบสามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนกันไปอย่างสวยงาม มองเห็นไปถึงเมืองยองในประเทศพม่า และชัยภูมิที่ตั้งของ อ.เมือง จ.เชียงราย

  1

สินค้ายอดนิยม
เพลงร้องพิ้นเมืองทางเหนือ
100
เพลงร้องพิ้นเมืองทางเหนือ

เป็นเพลงพื้นเมืองทางเหนือ ใช้เครื่องดนตรีทางเหนือแท้ทั้งเครืองสาย

เครื่องเป่าเสียงร้องทำนองแบบล้านนาจริงๆหาฟังได้อยากมาก

ผสมกีต้าโปร่งและกลองหลวงฟังสบายทั้งชุดนำไปฟังเล่น

หรือประกอบกับกิจการหรือกิจกรรมแบบล้านนาได้เลย

 ทำนองเนื้อร้องดีมากดนตรีดีมากยกนิ้วให้เลย

  190 บาท
none
none
เพลงบรรเลงแบบล้านนา
001
เพลงบรรเลงแบบล้านนา

เป็นเพลงบรรเลงที่ใช้ดนตรี ล้านนาดังเดิมประกอบด้วย

เครื่องสายและเครื่องเป่าเช่นสะล้อ ซอ ซีง ขลุ่ย กลองหลวง บรรเลง

เพลงแบบพื้นบ้านล้านแท้ๆได้นุ้มนวลกลมกลืน

รายละเอียดดนตรีดีมาก จนได้รับรางวัล ชนะเลิส

ทำนองดี ดนตรีเยี่ยม มากครับ

  ราคาแผ่นละ 190 บาท
พักใจไว้ที่ดอยตุง
102
พักใจไว้ที่ดอยตุง

เป็นเพลงของจัวหวัดเชียงรายอีกขุดที่รวมเพลงได้นาฟัง

ประกอบไปด้วยเพลง ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง พักใจไว้ที่ดอยตุง

ครูดอย กลับเจียงฮาย

  ราคาแผ่นละ 150 บาท
หนาวนี้ที่เชียงราย
103
หนาวนี้ที่เชียงราย

เป็นเพลงที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายทั้งชุดที่

คุณธัญญาทิพย์ นครเชียงราย ได้ขับร้องทั้งชุด

มีเพลงเด่นเช่น หนาวนี้ที่เชียงราย เชียงรายรำลึก

แม่ฟ้าดอยตุง ระลึกถึงเชียงราย

  ราคาแผ่นละ 150 บาท
รวมฺฮิตเพลงเชียงราย
014
รวมฺฮิตเพลงเชียงราย

รวมเพลงฮิตเพลงเชียงรายอีกชุดหนึ่ง ที่รวมใว้ถึง17เพลง

มีเพลงเด่นเช่น แม่ของแผ่นดิน ฟ้าสางที่เชียงราย ภูชี้ฟ้า

สามเหลี่ยมทองคำและมาแอ๋วเจียงฮาย

ราคาแผ่นละ 150 บาท

  ราคาแผ่นละ 150 บาท

สินค้าแนะนำ
เพลงร้องพิ้นเมืองทางเหนือ
100
เพลงร้องพิ้นเมืองทางเหนือ

เป็นเพลงพื้นเมืองทางเหนือ ใช้เครื่องดนตรีทางเหนือแท้ทั้งเครืองสาย

เครื่องเป่าเสียงร้องทำนองแบบล้านนาจริงๆหาฟังได้อยากมาก

ผสมกีต้าโปร่งและกลองหลวงฟังสบายทั้งชุดนำไปฟังเล่น

หรือประกอบกับกิจการหรือกิจกรรมแบบล้านนาได้เลย

 ทำนองเนื้อร้องดีมากดนตรีดีมากยกนิ้วให้เลย

  190 บาท
none
none
สุนทรีย์ เชียงราย
101
สุนทรีย์ เชียงราย

ชุด สุทรีย์ เชียงราย มีเพลงที่เกี่ยงข้องกับเชียงรายทั้งชุด

เช่นเพลง แม่สาย เชียงรายรำลึก นางนอน พิลาศเชียงแสน

เป็นชุดที่หน้าสะสมเอาไว้ฟังตอนอากาศร้อนๆคุณจะรู้สึกสบายใจ

เหมือนกำลังยืนอยู่ที่ดอยตุง หรือดอยนางนอน

  ราคา 150 บาท
พักใจไว้ที่ดอยตุง
102
พักใจไว้ที่ดอยตุง

เป็นเพลงของจัวหวัดเชียงรายอีกขุดที่รวมเพลงได้นาฟัง

ประกอบไปด้วยเพลง ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง พักใจไว้ที่ดอยตุง

ครูดอย กลับเจียงฮาย

  ราคาแผ่นละ 150 บาท
หนาวนี้ที่เชียงราย
103
หนาวนี้ที่เชียงราย

เป็นเพลงที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายทั้งชุดที่

คุณธัญญาทิพย์ นครเชียงราย ได้ขับร้องทั้งชุด

มีเพลงเด่นเช่น หนาวนี้ที่เชียงราย เชียงรายรำลึก

แม่ฟ้าดอยตุง ระลึกถึงเชียงราย

  ราคาแผ่นละ 150 บาท
รวมฺฮิตเพลงเชียงราย
014
รวมฺฮิตเพลงเชียงราย

รวมเพลงฮิตเพลงเชียงรายอีกชุดหนึ่ง ที่รวมใว้ถึง17เพลง

มีเพลงเด่นเช่น แม่ของแผ่นดิน ฟ้าสางที่เชียงราย ภูชี้ฟ้า

สามเหลี่ยมทองคำและมาแอ๋วเจียงฮาย

ราคาแผ่นละ 150 บาท

  ราคาแผ่นละ 150 บาท

kชมภาพ  านเชียงรายดอกไม้งาม  

วันที่ 26 ธันวาคม 2553 คลิก

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 135,159 Today: 3 PageView/Month: 466

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...